назад

 

Металотърсачи за откриване на метални предмети и кабели под земната повърхност

От книгата на доц. К.Джуров и доц. Д. Македонски "Електрониката в прегледите на ТНТМ, кн. 5. Техника, София, 1982 г. от 152 с. до 183 с.

 

Статия 115_68: Металотърсач, Металотърсач, Meталотърсач, Металотърсач, Металотърсач, Металотърсач, Устройство за откриване на движещи се метални предмети, Миниатюрен търсач на метали и проводници, Mеталотърсач, Прост Металотърсач, Meталотърсач, Tранзисторен металотърсач.

Статия 115_71: Електронен металотърсач, Meталотърсач, Детектор на метали, Mеталотърсач МИ-2, Металотърсач, Високочувствителен металотърсач тип ВТР-3 (за метални, подземни трасета) на водопроводни тръби, газопроводни, силови и телефонни кабели и др., Металотърсач за тръби и кабели, Металотърсач, MAGNUM METAL LOCATOR,
Meталотърсачи  Magnum и MagnumBG (модификация).


Материалите подготви за сайта:
Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница     напред          горе