Снимки на фигурки (изработени от електрически, разноцветни кабели) в различни "житейски" ситуации
Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе