Визуален контрол на изпълнените меки спойки        инж. Стоян Младенов     Радио телевизия електроника 1883/10/стр. 23


Подобрено захранване на поялника   М.Георгиев          Млад Конструктор 1983/10/стр. 26

 

Стереоусилвател за слушалки Д.И. Млад Конструктор 1983/10/стр.11,12

 

Миниатюрен приемник за средни вълни С.Т. Млад конструктор 1983/10/стр.11

 

Синусоидален генератор с тригер на Шмит В.Б.  Млад Конструктор 1983/10/стр.11

 

Безжично захранване на плаващи модели                        инж. Kирил Светославов Млад конструктор 1983/10/стр.14,15

 

Устройство за автоматична смяна на диапозитиви Григорий Грозев Млад Конструктор 1983/10/стр. 3-5

 

Дистанционна комутация на коаксиални кабели       Любен Неделчев           Радио телевизия електроника 2002/3/стр.11

 

"Плуващ" прозоръчен компаратор По материали на сп. "Elector", кн.7-8/87  Радио телевизия електроника 1991/2-3/стр.26

 

Използване на калкулатор като нискочестотен брояч      По материали на  сп. "EDN", м. юни, 1988 г. Радио телевизия електроника 1991/2-3/стр. 26

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе