10 канален тонкоректор
100 W трансфертер 12 V/~220 V
15 кодови брави
18 полезни радиоелектронни схеми за начинаещите само с 32 вида електронни елементи
8 - канален тонкоректор
BXА15  и  BXА30 - DC/DC преобразуватели с мощност 15 W и 30 W
BXА75 - DC/DCпреобразуватели с ниско ниво на шума Справочник
DC – aдаптер 24/12 V – 8 А
DC адаптер 24/12V – 7А
DC/DC преобразуватели от 2 до 200 W - Серии BXB, BXА, NFC Справочник
DC/DC преобразуватели с мощност     40 W - Серия ЕXА40  (някои данни). 
DC/DCпреобразуватели BXB100 Справочник
Digitalthermomet auf der Basis C520D B. Еndler Funk Аmateur 1984/6/s. 281-282
Hi – Fi усилвател 200 W
Hi - FiУсилвател 115 W
Hi-Fi Усилвател 25 W
Hi-Fi Експандер
Hi-Fi краен усилвател с изходна мощност 20 W и втори 30 W с транзистори КD502
Hi-Fi усилвател с променлива изходна мощност. 
HАDC574Z, HАDC674Z, SPТ774, HАDC77100 - Аналого - цифрови преобразуватели - Справочник
LX5600 и LМ3911Температурни контролери на фирмата NSC
NLP150 - Най-малкото електрозахранване с мощност 150 W универсален вход и корекция на фактора на мощността
NLP40 -Най-малкото АC/DC електрозахранване с мощност 40 W в света
RC – генератор на синусоидално напрежение
RC – тонгенератор на синусоидални и правоъгълни сигнали
RC  генератор с малки нелинейни изкривявания
RLC – измервателен мост
RАМ тестер
SIP20 - Нова серия от неизолирани DC/DCпреобразуватели
SXА 15-DC/DCпреобразуватели за повърхностен монтаж Справочник
Автомат за „бягащи светлини”
Автомат за регулиране нивото на водата
Автоматизиране на зарядното устройство за оловни акумулатори
Автоматичен контрол с фото- и терморезистори
Автоматичен регулатор на мрежовото напрежение
Автоматичен терморегулатор
Автоматичен терморегулатор с тиристор и датчик термистор
Автоматична защита срещу пълно разреждане на акумулаторните батерии
Автоматична перална машина „ПЕРЛА-73-03”
Автоматична хранилка
Автоматично гаражно осветление
Автоматично зареждане на флуоресциращи примамки при риболов
Автоматично зарядно устройство
Автоматично зарядно устройство за автомобилни акумулаторни батерии и поддържане на заряда им. 
Автоматично зарядно устройство за акумулатори
Автоматично зарядно устройство за акумулатори
Автоматично зарядно устройство за никел – кадмиеви (NiCd) акумулатори
Автоматично зарядно устройство. 
Автоматично изключване на акумулатор. 
Автоматично изключване на вентилатор със схема с тиристор
Автоматично изключване на вентилатор с 555
Автоматично изключване с реле за време
Автоматично изключване с реле за време
Автоматично мигащо устройство управлявано от светлина
Автоматично поливане на цветята
Автоматично устройство за зареждане на акумулатори. 
Автоматично устройство за зареждане на акумулаторни батерии
Автоматично устройство за зареждане на никел-кадмиеви херметични акумулатори
Автоматично устройство за зареждане на никел-кадмиеви херметични акумулаторни батерии(подобрен вариант на предната Статия )
Автомобилна аларма
Автомобилните лампи дълголетници
Адаптер за лек автомобил
Адаптер към автомобилния акумулатор. 
Аз имам транзистор
Активна антена за автомобилен приемник
Активно озвучително тяло
Активно озвучително тяло (По Funkamateur)
Акумулаторен адаптер
Акумулаторен индикатор
Акумулаторен компенсатор
Акустичен генератор - имитатор на славейче. 
Акустичен ключ
Акустичен ключ
Акустичен преобразувател
Акустична система за стереофонично възпроизвеждане
Аларма за автомобила
Аларма за авторадио
Аларма срещу наводнение
Алармена сирена
Алармена система за автомобила
Алармена система за лек автомобил
Алармено устройство
Алармено устройство за вграждане в автомобил
Алармено устройство за лек автомобил
Алармено устройство за нивото на течност
Алармиращо устройство с ИСх 555
Ало, чуваш ли ме?
АМ детектор
Аналого - цифров преобразувател
Аналогов честотомер
Аналогов честотомер с ИС СD4001
Антилогаритмичен усилвател
Апарат за точково заваряване
Аудиогенератор с пронизителен звук за сигнализация
АЦП  DАC1200 - Кратки справочни данни
Безжичен телефон
Безжично захранване на плаващи модели
Безконтактен регулатор на напрежение при зареждането на автомобилни акумулатори
Безконтактен терморегулатор
Безконтактна запалителна система за двг, реализирана с ИС L497B
Безконтактно охраняващо устройство
Безстепенно регулиране на мощността на поялник с нагревател (с тиристор или симистор)
Безтрансформаторен двуполярен преобразувател на напрежение
Безтрансформаторен нисковолтов изправител
Безтрансформаторен преобразувател ~220 V/5 V
Безтрансформаторен стабилизиран токоизправител
Безтрансформаторни захранващи преобразуватели на напрежение
Безтрансформаторно крайно стъпало
Безшумен стабилизатор на напрежение. 
Биметални елементи - Кратко
Блок за фиксирана настройка с цифрова индикация. 
Бобини - Кратко
Бойлер с контактор
Бордови електронни устройства
Бутонен регулатор на осветлението
Бърза проверка на триаци и тиристори
Бърза" защита по ток с IGBТ транзистор
Бързо ецване на печатни платки в любителски условия
Бягаща светлина
Бягаща стрелка
Бягаща” светлина
Бягащи светлини
Бягащи светлини по хоризонтални и вертикални редове
Вариант на еднофазна силова част на терморегулатор за поддържане температура на топлоносител във вана
Вариант на трифазна силова част на терморегулатор
Велоспидометър
Велоуокмен
Веригопроверител в телефонна слушалка
Взаимно заменими ли са операционните усилватели 741 и 709
Визуален контрол на изпълнените меки спойки
Високоволтов маломощен стабилизатор на напрежение 800 - 1200 V/7 W
Високоволтов стабилизатор
Висококачествен краен усилвател
Висококачествен предусилвател към мощно крайно стъпало с чувстеителност 1 V с ИС ТВА231
Висококачествен тонкоректор
Висококачествени озвучителни тела
Високоомен волтметър с измерителна система 1 mА
Високочестотен пробник
Високочестотен пробник за постояннотоков волтметър
Високочувствителен металотърсач тип ВТР-3 (за метални, подземни трасета) на водопроводни тръби, газопроводни, силови и телефонни кабели и др.
Включване и изключване на реле с един бутон
Включване на асинхронен двигател в еднофазна мрежа
Включване на асинхронни двигатели
Включване на осветление за кратък период от време 2- 5 мин
Включване на реле чрез звук
Влагомер
Волтметър с разтеглена скала
Волтметър с разширена скала
Волтметър с разширена скала
Волтметър с разширена скала за акумулатор
Волтметър със звукова индикация
Волтметър със светодиод
Входен буфер за ТТL - сигнал
Въпрос: Какво представлява интегралната схема L200 и какво може да се направи с нея?
Върхов индикатор на нивото
Галванични покрития - Кратко
Генератор без резистор
Генератор за акустично имитиране на дъжд и вятър
Генератор за АМ-сигнали с честота 100 кHz до 30 МHz
Генератор на импулсно напрежение
Генератор на линейно изменящо се напрежение
Генератор на пакети на сигнали
Генератор на правоъгълни импулси с ИСх 7400
Генератор на правоъгълни импулси с честота 32768 Hz и 1 Hz
Генератор на правоъгълни импулси с честота 32768 Hz и 1 Hz
Генератор на програмирана поредица импулси
Генератор на синусоидално напрежение с подобрени качества на сигнала
Генератор на стъпалообразно напрежение
Генератор на тестови импулси с фиксирани честоти
Генератор на ток
Генератор на трапецовидно напрежение
Генератор на трионообразно напрежение
Генератор на трионообразно напрежение
Генератор на функции
Генератор с електронно управление
Генератор с термостабилизирана амплитуда
Генератор с три устойчиви състояния
Генератор със стабилизирана амплитуда
Генератор управляван с напрежение
Генератори на постоянен ток
Генератори на стъпалообразно напрежение с тунелни диоди
Генератори на ток с ценерови диоди
Генератори на трионообразно и триъгълно напрежение с негатрони
Гирлянди за елха
Гъвкава връзка „Ансли”
Да се предпазим от електрически уред
Датчици на ХОЛ производство на ГДР
Две захранващи напрежения в едно. 
Две схеми за управление на постояннотокови електродвигатели
Две схеми на „бягащи” светлини
Две схеми на звукови RC генератори
Две схеми на оптоелектронни устройства
Две схеми на фотореле – мултивибратор
Две схеми с интегралната схема ТВА231- параметри на ТBА231
Две схеми с ИС 7400 (К1ЛБ553)
Две схеми с мултиплексора 4053
Двоен звънец
Двуканален тонкоректор
Двумелодичен електронен звънец
Двуполюсен генератор на ток
Двуполярен електронен волтметър
Двуполярен захранващ блок
Двуполярен стабилизиран токоизправител без платка
Двуполярно положително и отрицателно напрежение от трансформатор с една вторична намотка
Двупосочни оптрони
Двустепенен стабилизатор на мрежовото напрежение
Двутонален мелодичен звънец с повишени възможности
Двутонална звукова сигнализация
Двуцветни линейни индикатори със светодиоди. 
Действие на автоматичната пералня „ПЕРЛА-73-03”
Делител на честота с избираем коефициент на деление
Делителна приставка към честотомер
Десетканален тонкоректор
Десетканален честотен изравнител
Десулфатизиращо зарядно устройство
Десулфатизиращо зарядно устройство за оловни акумулатори
Детектор на лъжата (забавна игра)
Детектор на метали
Детектор на точките за акупунктура
Дефектен ли е кварцовият резонатор?
Джобен веригопроверител с Исх 555
Динамичен ограничител на шумовете в паузите - DNL
Дискови елементи за захранване на ръчни часовници и калкулатори (Аналози на дискови елементи производство на различни фирми)
Дискоефект
Дискретен еквивалент на интегралния таймер „555”
Дистанционен електронен превключвател
Дистанционна комутация на коаксиални кабели
Дистационно управление на завесите в стаята със звук и по телефона
Диференциален усилвател с голямо входно съпротивление
Диференциално стъпало за псевдо - квадрофония
Долби компандер
Домашен ватметър с Неонова Лампа(Глимлампа)
Допълнителен звънец за телефон
Дълговременен таймер
Дълговременен таймер
Едногласен електронен орган
Еквалайзер
Еквалайзер ЕМС 1231
Еквивалент на еднопреходен транзистор
Еквивалент на еднопреходен транзистор
Експериментална печатна платка
Експериментирай сам Термоанемометър
Екуалайзер
Елekтронен термометър с датчик еднопреходен транзистор
Електорнна кодова брава
Електрически контактни съединения
Електрожен
Електролитни кондензатори - Кратко
Електромелодичен звънец
Електромузикално устройство
Електронен барабан
Електронен брояч
Електронен ветромер
Електронен волтметър с полеви транзистори
Електронен звуковключвател
Електронен звънец
Електронен звънец
Електронен звънец
Електронен звънец
Електронен звънец „КАНАРЧЕ”
Електронен звънец с 64 мелодии
Електронен звънец с пиезокристал
Електронен измервател на влажност с капацитивен датчик
Електронен имитатор (пеене на птички)
Електронен имитатор на коте
Електронен календар
Електронен ключ за нощната лампа
Електронен компас
Електронен комутатор към еднолъчев осцилоскоп
Електронен кълвач
Електронен мелодичен звънец
Електронен мелодичен звънец
Електронен мелодичен звънец с две или повече мелодии
Електронен металотърсач
Електронен метроном
Електронен метроном
Електронен метроном
Електронен метроном
Електронен модел на слънчоглед и ... още нещо
Електронен морски фар за малките ученици
Електронен музикален звънец. 
Електронен ниворегулатор
Електронен пазач
Електронен петел (канарче) за туристи
Електронен преобразувател на напрежение
Електронен програматор с МОS ИС СМ8001М към електронен часовник
Електронен променливотоков волтметър
Електронен реверсивен ключ
Електронен реле – регулатор
Електронен реостат
Електронен светофар
Електронен секундомер
Електронен сигнализатор за наличието на дим
Електронен славей
Електронен таймер
Електронен таймер за експониране
Електронен термометър
Електронен термометър
Електронен термометър
Електронен термометър
Електронен термометър (по „Funkamateur”)
Електронен термометър в два варианта
Електронен термометър с транзисторен датчик. 
Електронен термометър с цифрова индикация
Електронен термометър със светодиодна индикация
Електронен терморегулатор
Електронен терморегулатор
Електронен терморегулатор
Електронен терморегулатор с цифров термометър
Електронен термостат
Електронен тритонален звънец
Електронен цифров часовник с минимална консумация
Електронен честотомер с линейна скала
Електронна биологична обратна връзка
Електронна защита на трифазни електродвигатели
Електронна игра "Кой ще натисне пръв"
Електронна игра "Рефлекс"
Електронна игра „Кой ще натисне пръв”
Електронна игра 40 - 20
Електронна кокошка (играчка)
Електронна Кукувица
Електронна кукувичка
Електронна сирена
Електронна сирена
Електронна сирена
Електронна система за запалване на автомобила
Електронна токова защита включително и за халогенни лампи
Електронна хранилка
Електронна часовникова система със звукова сигнализация
Електронни имитатори „Щурец”
Електронни славеи и канарчета
Електронни термометри с транзистори и диоди като датчици
Електронно запалване за автомобил
Електронно запалване за автомобили
Електронно запалване на автомобили с многоискрово пускане
Електронно запалване на автомобилите ВАЗ
Електронно зарче
Електронно зарче
Електронно зарче
Електронно зарче
Електронно зарче за игра
Електронно канарче
Електронно канарче
Електронно куче
Електронно куче
Електронно минипиано
Електронно реле – регулатор
Електронно реле - регулатор. 
Електронно реле за време
Електронно реле за време
Електронно реле за време
Електронно реле.Електронен, мощен ключ
Електронно управление на стъклочистачките на ВАЗ
Електропунктурен стимулатор
Електротермометър
Електрохимични източници на ток от ново поколение
Елементарен тонгенератор
Елементарен функционален генератор
Елементарен, симисторен регулатор
Елементарно реле  за време
ЕМС1000 - блок усилвател на мощност 2 х 100 W ЕМС1511
Еноплатков микрокомпютър с 6502 и 6522 (принципна схема и някои данни)
Ефект "бягаща светлина"
Ефикасен филтър срещу смущения
Ефикасно зареждане на NiCa акумулатори тип НКХ (КBМ)
Живата значка”
Забавено изключване на осветлението в купето на автомобила
Заряден блок
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство
Зарядно устройство за NiCd акумулатори
Зарядно устройство за NiCd акумулаторни акумулатори
Зарядно устройство за NiCd акумулаторни батерии
Зарядно устройство за NiCd батерии
Зарядно устройство за автомобилни акумулатори
Зарядно устройство за акумулатори с постоянен ток на зареждане (включително и NiCd)
Зарядно устройство за мотоциклетни акумулатори
Зарядно устройство за Никел Кадмиеви или автомобилни акумулаторни батерии
Зарядно устройство за оловни акумулатори
Зарядно устройство с автоматично включване на подзаряд
Зарядно устройство с асиметричен ток на Ni-Cdакумулаторни батерии
Зарядно устройство със звукова сигнализация с ИСх 555
Захранване 9 V от акумулатора на автомобил
Захранване без прекъсване
Захранване мрежа - батерия
Захранване на електроакупунктурен апарат
Захранване на светодиод от мрежа ~220 V
Захранване от мрежа 220 V на поялник с нагревателен патрон чрез кондензатор
Захранващ блок за колективна антенна система 24V/0,8А- проектиране
Захранващо устройство за автокасетофон. 
Защита за стабилизатори
Защита за халогенната лампа
Защита на високоговорители
Защита на високоговорителите
Защита на изходите на група стабилизатори
Защита на Интегралните схеми от повишено захранващо напрежение
Защита на озвучителни тела
Защита на стабилизиран токоизправител със 78Н12 с реле
Защита от по – високо напрежение от 5 V
Защита от погрешно свързване на батериите
Защита от пренапрежение
Защита от пренапрежение (предварително зададено) със ИС МАА723
Защита от радиосмущения (жп моделизъм)
Защитена бормашина защитена ръчна дрелка
Защитна таймерна схема за батериите
Защитно устройство за трифазен електродвигател
Звуков генератор - пробник
Звуков индикатор за мигачите
Звуков сигнализатор за ниво на вода
Звуков сигнализатор с два тона или виене
Звуков сигнализатор с пиезоакустичен елемент
Звуков сигнализатор с редуване на два сигнала
Звуков синтезатор с една интегрална схема
Звуков" волтметър
Звукосигнализатор с два тона
Звънец с „памет”
Звънчева инсталация за хора с увреден слух. 
Знаете ли достатъчно за единицата децибел? Статия 2_11: 
Изключваща автоматика
Изкуствен товар за усилватели и токоизточници
Измерване на батериите
Измерване на електролитни кондензатори
Измерване на електролитни кондензатори с голям капацитет
Измерване на някои електрически параметри на нискочестотните усилватели. 
Измерване на относителна влажност
Измерване на съпротивление и отношение
Измерване на температура в градуси Целзий и Келвин
Измерване на температурата на радиоелементите
Измерване на температурния режим на радиоелектронна апаратура
Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура с термодвойки Мед – Константан
Измерване на топлинния режим на термокамера
Измерване на ъгъла на затворено състояние
Измервания с осцилоскоп
Измервател на влажност
Измервател на индуктивност и вътрешно съпротивление на бобини
Измервател на кръвно налягане
Измервател на нелинейни изкривявания
Измервател на транзистори
Измервател на ценерови диоди
Измервателен генератор
Измерител на капацитет
Измерител на капацитет
Измерителен усилвател-приставка
Използване на калкулатор като нискочестотен брояч
Използване на многоканални честотни коректори
Използване на налични трансформатори за мрежово електрозахранване
Използване на оптроните при фазово управление на симистори
Използване при захранване от мрежата на гасящ кондензатор вместо резистор
Изправен ли е тиристорът?
Изпълнителни схеми за управление на пренавиващия електродвигател в лентодвижещите механизми за касетни магнетофони с електронно управление
Източник на постоянен ток (схема).  
Източник на ток за зареждане на NiCd акумулатори
Източници на опорно напрежение с операционни усилватели
Изходно, крайно стъпало с мощност от порядъка на 200 W
Изчисление на площта на радиатори
Изчисляване на капацитета на кондензатори
Изчисляване на маломощни мрежови трансформатори с помощта на номограма
Изчисляване на процента на модулацията директно от екрана на осцилоскоп
Икономичен радиоприемник с нисковолтово захранване
Икономичен светодиод
Икономичен цифров честотомер
Икономично електронно фенерче
Икономично реле
Икономично реле
Имитатор на шума на морските вълни
Импулсен генератор
Импулсен генератор
Импулсен генератор с ИС 555, 311 и 7406. 
Импулсен преобразувател – стабилизатор за устройства с електронна настройка. 
Импулсен преобразувател за +/- 5 V захранван от батерия
Импулсен преобразувател на мрежово напрежение с управляващо устройство
Импулсен преобразувател на напрежение
Импулсен регулатор на скоростта на въртене на постояннотоков електродвигател с ИСх 555
Импулсен стабилизатор на напрежение
Импулсен стабилизатор на напрежение
Импулсен стабилизатор на напрежение
Импулсен стабилизатор на напрежение за 5V/6А
Импулсен стабилизатор с широчинно – импулсна модулация с МА709 и МА723
Импулсни схеми с МАА723 (компаратор, реле за време, мостови схеми)
Импулсно включване на чистатчките на автомобила c 555
Импулсно регулиране силата на светене на електрическото фенерче
Инверсен канал за цветомузикални устройства
Инвертор на напрежение
Инвертор с регулируемо изходно напрежение
Инвертор с регулируемо изходно напрежение 5-18 V/40 mА с 555
Индикатор за аеройони
Индикатор за антенния ток
Индикатор за икономично шофиране при по – старите модели автомобили
Индикатор за качеството на стереосигнала
Индикатор за мрежово напрежение
Индикатор за ниски температури
Индикатор за прекъсване на мрежовото захранване
Индикатор за променливо напрежение
Индикатор за състоянието на акумулатори
Индикатор на въртящ момент при бензинови двигатели
Индикатор на електрическата активност на сърцето
Индикатор на захранващото напрежение
Индикатор на консумираната мощност на електрически нагреватели
Индикатор на обороти
Индикатор на течение
Индикатор с двоен светодиод
Индикатори със светодиоди
Индикация на състоянието на оптрони с видими светодиоди
Индуктивен краен изключвател. 
Инструментален усилвател
Инструментални усилватели на фирмата BURR-BRОWN/Справочник
Интегрален конвертор на напрежение с ИСх МАX 660
Интегрален стабилизатор на напрежение 0 – 60 V
Интегрален таймер 1ОИ555СМ
Интегралната схема А277D в режим на бягаща точка
Интегрални нискочестотни усилватели - Приложение1 – Приложение15
ИНТЕГРАЛНИ НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ - Приложения
Интегрални схеми - стабилизатори на постоянно напрежение
Интегрални схеми за захранващи източници с триизводни регулатори на напрежение. 
Интегралните схеми ТDА1023 и ТDА1024 при управление на симистори и тиристори - Справочник
Интегралният таймер 555 - прибор с отрицателно съпротивление
Интерфейс с оптодвойката ТIL111
Интерфейсен индикатор
Инфрачервен светодиод 3Е1001
Искряща” елха
Кoдово устройство за управление на електромагнитна брава
Как да изработим таймер 555 с дискретни елементи и да разширим приложението му?
Как да продължим живота на електрическата батерия? 
Как да си изработим жични резистори?
Как да си направим МРЕЖОВ ТРАНСФОРМАТОР с вит магнитопровод?
Как да си направим електрожен?
Как работи автоматичната перална машина?
Как се използва децибелната скала на волтметъра
Как се пали с чужд акумулатор?
Как се проверява изправността на тиристор?
Как се проверява тиристор?  
Какво представлява интегралната схема А277D?
Капацитетметър с еднопреходен транзистор
Капацитивен детектор на приближаване
Кварцов генератор на 32,768 кHz
Клаксон за автомодел
Ключ – регулатор за електронагревателни уреди
Ключ- размразител
Ключово захранване за микропроцесорни системи
Кодер за единични светодиоди
Кодова електронна брава
Кодова електронна брава
Кокошка”
Колко мкF е капацитетът на електролитния кондензатор?
Командване чрез светлинни лъчи
Комбиниран пробник
Комбиниран уред
Комбиниран уред за автолюбителя
Компактен вобел – генератор
Компенсиране на саморазряда на акумулатор. 
Компенсиране на температурния дрейф
Кондензаторно – транзисторна запалителна уредба
Кондензаторно реле за време
Контрол на бушоните в нисковолтови вериги
Контрол на включени консуматори с неонова лампа (Глимлампа)
Контролиране на температурата на поялниците
Краен блок на висококачествен стереоусилвател с МОSFЕТ в изхода
КРАЙНО МОЩНО СТЪПАЛО
Крайно НЧУ - стъпало, реализирано с интегралната схема А211D
Крайно НЧУ стъпало
КРАЙНО СТЪПАЛО 40 W
КРАЙНО СТЪПАЛО 50 W
Крайно стъпало 70 W
Крайно стъпало за НЧ усилвател По материали на сп. „Радио”
Крайно стъпало клас В
КРАЙНО СТЪПАЛО С МОS – ТРАНЗИСТОРИ
Крачно, дистанционно управление
Кутии за озвучителни тела
Лабораторен хронометър
ЛАМБДА - ДИОД” с биполярни транзистори (По материали на „Funkamateur”
Ламели за мрежови трансформатори
Лампа за къмпинг
Легендата “QUАD”
Лечебно – диагностичен апарат за електроакупунктура
Линеен индикатор на мощността
Линеен омметър за малки съпротивления
Линеен преобразувател на температура в честота
Линеен термометър
Линейни радиоприемници с високочестотни усилватели
Линейно регулиране на честотата на мултивибратор с таймера 555
Логаритмичен усилвател
Логаритмични делители изградени с еднакви резистори
Логически пробник
Логически тестер
Локатор за незрящи
ЛОКАТОР" за водопроводни тръби
Локомотивна сирена
Луминесцентна лампа, захранвана от акумулатор
Луминисцентно осветление от акумулатор
Любителски анемометър с ИС 555
Любителски металотърсач. 
Любителски радиоприемник
Любителски сигнал – генератор
Любителски характериограф за транзистори
Мeлодичен звънец
Мeталотърсач
Мeталотърсач
Мeталотърсач
Мeталотърсачи  Мagnum и МagnumBG (модификация). 
Мoщен стабилизатор на напрежение +5 V
МАGNUМ МЕТАL LОCАТОR
Магнитен автопилот (Магнетизмът в практиката)
Магнито управляем генератор
Магнитоуправляем тиристор. 
Малко озвучително тяло с пасивна мембрана
Малогабаритен радиоприемник
Машина (електронно устройство, което генерира звук) за вятър
Мелодичен автомат
Мелодичен електронен звънец
Мелодичен звуков сигнализатор
Мелодичен звънец
Мелодичен звънец
Мелодичен звънец
Мелодичен звънец
Мелодичен звънец с "памет"
Мелодичен звънец с ИС ВС-10
Мерки за сигурност при работата с електрически ток
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач
Металотърсач за тръби и кабели
Металотърсач МИ-2
Металотърсачи за откриване на метални предмети и кабели под земната повърхност. 
Метроном с Исх 555
Механичен, безконтактен будилник
Мигач за велосипед - За малките ученици. Електроника с крушка и батерия
Мигаща лампа
Микровълнова фурна
Мини таймер
Миниатюрен веригопроверител
Миниатюрен приемник за средни вълни
Миниатюрен приемник за средни вълни
Миниатюрен радиоприемник
Миниатюрен сервизен уред
Миниатюрен търсач на метали и проводници
Миниатюрно АC/DC захранване с мощност 65 W и собствена корекция на фактора на мощността
Миникегелбан
Минитестер за операционни усилватели
Мнима охрана
Многоканален тонкоректор
Многоканално далечно управление за къси разстояния по двупроводна линия
Многоточков дистанционен контрол на температурата
Многоточков термопреобразувател
Многофункционален логически елемент с оптрон
Многофункционален сигнализатор
Модел на светофар
Модел на сеизмограф
Монолитен 12 – разреден аналого – цифров преобразувател СМ757
Монолитни маломощни прецизни стабилизатори на положително напрежение
Морзов тренажор
Мостов измерителен уред
МОЩЕН НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 35 W
Мощен нискочестотен усилвател с интегрална схема А210 в мостово свързване
Мощен нискочестотен усилвател. А.С.
Мощен преобразувател +U / -U
Мощен удвоител на постоянно напрежение
Мощен, регулируем стабилизатор за постоянно напрежение
Мощни НЧ усилватели, реализирани с ИС. Общи сведения
Мощни операционни усилватели РА04,РА04А - Справочник
Мощно устройство за цветомузикални илюминации
Мрежови трансформатори на пакети с Ш – образни ламели
Мрежови трансформатори със среден извод на вторичната намотка
Мрежово оптронно захранване на устройства с много малка консумация
Музикален генератор
Музикален звънец
Мултиблиц – ефект
Мултивибратор Стъпка по стъпка
Мултифазен автогенератор
Надежден и безопасен проверител на малки съпротивления и прекъсвания
Най - необходимите захранващи напрежения
Необичайната интегрална схема LМ3909N в няколко приложения
Неонови лампи
Неполярен кондензатор с голям капацитет
Нетрадиционни източници на ток - Кратко
Нивосигнализатор
Нивосигнализатори за проводими течности с таймер 555
Нисконапрежителен веригопроверител
Нисконапрежителен токоизправител
Нисконапрежителни веригопроверители
Нискочестотен генератор за начинаещите
Нискочестотен измервателен генератор 10 Hz - 200 kHz
Нискочестотен миливолтметър
Нискочестотен миливолтметър с подобрена линейност на скалата
Нискочестотен мостов усилвател 50 W  и захранване 24V
Нискочестотен мощен Hi - Fi усилвател. 
Нискочестотен усилвател 120 W
Нискочестотен усилвател 2 W
НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 20 W
Нискочестотен усилвател 20 W с ИСх ТDА 7241 за автомобил
Нискочестотен усилвател А – АВ
Нискочестотен Усилвател в мостово свързване. 
Нискочестотен усилвател на мощност 10 W, реализиран с интегралната схема А210К. 
Нискочестотен усилвател на мощност за subwoofer
Нискочестотен усилвател с индуктивен датчик
Нискочестотен усилвател със захранващо напрежение 12 V
Нискочестотен усилвател, който се захранва от акумулаторна батерия на превозно средство 12V/24V. 
Нискочестотни усилватели с ТBА810
НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ схеми отПриложение I – Приложение XV. 
Нови интегрални схеми – стабилизатори, производство на ГДР (тя е публикувана през 1988г.)
НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИС МDА2010, МDА2020 И А2030
НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИС МDА2010, МDА2020 И А2030 - продължение
Номограма за изчисляване на мрежови трансформатори
Нула, маса, земя
Нулев индикатор
Нулеви индикатори със светодиоди
НЧ – УСИЛВАТЕЛ 150 W
НЧ – Усилвател 200 W
НЧ Коригиращ филтър
НЧ УСИЛВАТЕЛ С МАЛКИ ИЗКРИВЯВАНИЯ
НЧ Усилвател с МВА 810
НЧ функционален генератор
НЧУ с цифрови интегрални схеми
Някои данни за ИС А277D
Някои данни за ИС АК317 (LТ317, МC317 и др.)
Някои данни за ИСC520D
Някои данни и характеристики на Интегр. Схема АD594 и Интегр. Схема АD595, използвани за измерване на температура с термодвойки, например желязо-константан, хромел-копел
Някои приложения на програмируемите памети
Няколко думи за Датчиците за температура
Няколко устройства с магнитно управляеми контакти
Оборотомер за автомобил
Оборотомер за дизелови двигатели
Оборотомер с една интегрална схема. 
Общо регулиране яркостта на светене при устройствата за светлинни ефекти
Ограничител на пусков ток
Озвучаване на плюшена играчка
Озвучаването в автомобила
Озвучително тяло "Респром-80"
Озвучително тяло тип М20/8
Омекотител на вода
Определяне на вида и изправността на непознати диоди и транзистори
Определяне на диаметъра на проводника
Определяне на изводите на непознат транзистор По „Funkamateur”
Опростена но доказала се методика за изчисляване на мрежови трансформатори с "Ш" образни и "Ш образни - вити магнитипроводи. Използвана е книгата на к.т.н. инж. Атанас Шишков изд. 1979 г. "Примери за изчисляване на любителски електронни схеми стр.12 до стр. 17
Оптоелектронен преобразувател за медицински изследвания. 
Оптрони - Кратко
Оптрони и оптронни интегрални схеми в микропроцесорната техника
Оптрони с фоточувствителни интегрални схеми
Оразмеряване на шунтове с генератор на ток
Осветление при спрял велосипед
Особености на работата на мощни транзистори в импулсен режим при индуктивен товар
Особености на температурните измервания в електрониката
Особености при проектирането на импулсни стабилизатори на напрежение с интегралната схема В260D
Осцилатор с логически елементи
Откриване на къси съединения в електрически бобини
Откривател на точките за акупунктура
Относно Електронен звънец с 64 мелодии от бр.2 на 1989г. на списание РТЕ
Отстраняване на ефекта „транзисторно звучене” при мощните НЧ усилватели
Отчитане на ъгъла на изпреварване
Още за многолентовите честотни еквалайзери
Още някои данни за АЦП С520D
Панорамен нивоиндикатор
Панорамен регулатор
Паралелно включване на стабилизатори на напрежение
Параметри и основни приложения на ИС тип 723 в линейни стабилизатори на напрежение
Параметри на електролитните кондензатори
Пасивен термометър
Пасивни тонкоректори
Пет канален тонкоректор
Петканален тонкоректор
Петканален тонкоректор
Петлентов графичен еквалайзер
Пикоамперметър
Плавно превключване на халогенни фарове
Плашило за комари (експериментирай сам)
Плашило за косове
Плуващ" прозоръчен компаратор
Повишаване на изходното напрежение и изходната мощност на операционните усилватели
Повишаване на линейността на релаксационните генератори изградени с таймер 555
Подбиране на двойка транзистори
Подбиране на двойки транзистори
Подобрена схема на стабилизатор на напрежение
Подобрена схема на устройство за електронно запалване
Подобрено захранване на поялника
Подобрено транзисторно запалване
Подобряване качеството на субективното възприемане от малогабаритни озвучителни тела
Подобряване работата на цветомузикалното устройство „СПЕКТЪР”. 
Подтискане на шума в Hi-Fi -техниката. 
Познавате ли луминисцентната лампа
Полупроводниковите прибори и околната температура
Получаване на две противополярни напрежения от един токоизточник
Получаване на основните типове оптрони чрез българските фототранзисторни оптрони
Портативна цветомузика По материали на “Funkamateur”
Последователно запалване и последователно угасване на светлини
Последователно запалване на пет групи светлини
Постоянни магнити - кратко
Постояннотоков волтметър – омметър
Постояннотоков волтметър с високо входно съпротивление
Постояннотоков миливолтметър
Постояннотоков преобразувател на напрежение
Постояннотокова защита на нискочестотния усилвател
Поща МК (по повод на статията Как да си направим електрожен)
Поялник с терморегулатор
Поялник с тиристорен регулатор
Прагов индикатор на механични трептения
Практическа схема на RC – тонгенератор
Практическа схема на RC-тонгенератор
Практически схеми с български оптрони
Практически схеми с български фототранзисторни оптрони
Практически схеми с оптрони
Практическо изчисляване на електрически ителни филтри от втори ред за трилентови озвучителни тела
Предусилвател за електретен микрофон
Предусилвател с тонкоректор и регулатори на усилването и баланса
Пренасяне на аналогови сигнали чрез оптрони
Пренасяне на аналогови сигнали чрез оптрони. 
Преносим уред за зареждане на фотосветкавица
Преобразувател +5 V в -5 V
Преобразувател 12 V/~220 V
Преобразувател 6 – 12 V/8 W
Преобразувател 6-12 V
Преобразувател на напрежение 12V/~220V/100W. 
Преобразувател на напрежение 12V/220Vза аеройонизатор АЕМ-3, от акумулаторна батерия на автомобил
Преобразувател на постоянно напрежение 6 V – 12 V
Преобразувател на честота в напрежение
Преобразувател напрежение - ток
Преобразувател напрежение - честота
Преобразувател от ~8 V на +/- 15 V
Преобразувател от 6 на 12 V
Преобразувател температура – напрежение
Преобразувател температура – напрежение
Преобразуватели на аналогови величини в честота с таймер 555
Прецизен влагорегулатор за инкубатор
Прецизен електронен терморегулатор (с ИС МАА436)
Прецизен източник на опорно напрежение
Прецизен ключ, задействащ се от напрежение
Прецизен регулатор на честотата на въртене
Прецизен стабилизатор
Прецизен стабилизатор
Прецизен  LC - генератор
Прецизно регулируемо захранващо устройство
Прецизно фотореле
Прибор за измерване на преходно съпротивление. 
Приложение на българските оптрони за управление на тиристори
Приложение на интегралната схема МBА810
Приложение на интегрални аналози (LМ195, LМ295, LМ395) на мощен транзистор
Приложение на интегрални стабилизатори на напрежение в импулсни стабилизиращи схеми-Справочник
Приложение на интегрални стабилизатори на напрежение в импулсни стабилизиращи схеми-Справочник
Приложение на интегрални схеми от серията „555”
Приложение на интегралните схеми и оптроните в системите за фазово управление на тиристори
Приложение на мултивибраторите
Приложение на някои специфични видове оптрони
Приложение на оптроните в телефонната техника
Приложение на оптроните с въздушна междина и отражателните оптрони
Приложение на оптроните със съставни фототранзистори
Приложение на фотодиодните оптрони
Приложение на фотодиодните оптрони в импулсната и цифровата техника
Приложение на фоторезисторните оптрони
Приложение на фототиристорните оптрони
Приложение на фототранзисторните оптрони в схемите на стабилизатори
Приложения на интегралната схема CD 4040
Приложения на фамилията интегрални схеми LМ2907 и LМ2917. 
Приложни схеми с таймер 555
Приложни схеми на импулсни стабилизатори осъществени със специализирани интегрални схеми - Справочник.
Принципна схема за сравняванена две четирибитови числа с индикиране на стойността на опорното число, при достигане на равенство между двете числа
Приспособление за подбиране на транзистори. 
Приставка за 10 – точково измерване на температура
Приставка за измерване БЕТА на транзисторите
Приставка за измерване на електролитни кондензатори от 5 мкF до 10 000 мкF
Приставка за измерване на коефициента на нелинейни изкривявания
Приставка за подбор на мощни транзистори
Приставка за цветомузика
Приставка към генератор за изработване на правоъгълни импулси
Приставка към зарядно устройство за автомобилни акумулаторни батерии
Приставка към зарядно устройство за акумулаторни батерии
Приставка към мултицет за измерване на капацитети
Приставка към мултицет за измерване на честоти, индуктивности и капацитети
Приставка към осцилоскоп за измерване на параметрите на трептящи кръгове. 
Приставка към осцилоскоп за изследване на двигателя
Приставка към осцилоскоп за установяване изправността на електронни елементи
Приставка към характериограф за снемане на изходните характеристики на полеви транзистори
Приставка към цифров честотомер за измерване на капацитета на кондензатори
Приставка с линейна скала за измерване капацитета на кондензатори
Приставка характериограф за транзистори
Приставки за светлинни ефекти към цветомузикални устройства
Пробник – Омметър
Пробник за диоди и вериги
Пробник за коефициент на запълване
Пробник за осцилаторна честота
Пробник за полеви транзистори
Пробник за постоянен ток
Пробник за постоянно напрежение
Пробник за тиристори
Пробник за транзистори
Пробник за транзистори със светлинна индикация
Пробник за ТТL - схеми
Пробник с транзистор
Пробници за радиолюбители: 
Проверител за тиристори
Проверител на кварцови резонатори
Проверка и измерване на полупроводници
Проверка на акумулаторни батерии
Проверка на батерийното напрежение без постоянна консумация на ток
Проверка на запалителната система на автомобила
Проверка на изправността на транзистори без отпояването и
Проверка на кварцови резонатори
Проверка на състоянието на батерия
Програматор за консуматори на нощна електроенергия
Програмируем генератор с ИСх 555
Програмируем звънец за входната врата с произволен избор на мелодии с различна дължина
Програмируем токозахранващ блок
Програмируеми захранващи блокове с компютърно управление
продължение 2
Проектиране на електронен термометър
Прожектиране на диапозитиви със звуков съпровод. 
Пропорционален терморегулатор
Пропорционален терморегулатор с мрежова синхронизация със симистор и термодатчик – транзистор
Пропорционално телеуправление - изпълнителни механизми
Прост волтметър
Прост и евтин начин за проверка на изправността на ОУ
Прост измервател на силата на електрическото поле
Прост Металотърсач
Прост начин за направа на термодвойки в любителски условия с цел използването им като датчици на температура
Прост трилентов честотен коректор
Прост усилвател за любителската лаборатория
Процедурен часовник 0...99 s/min със звукова и светлинна сигнализация
Пулстахометър
Пълни комплекти аналогови схеми за компютри тип НОУТБУК  Справочник
Работа с интегралната схема ТВА810
Радиално бягащи светлини
Радиатор за транзистори
Радиатори за полупроводникови прибори – избо, оразмеряване и използване
Радиоапарат в слушалки
Радиолокационен измерител на скорост. Данни и принцип на работа на радиолокационния измерител на скоростта тип РИС-1
Радиоприемник за средни и дълги вълни без бобини
Разположение на изводи, схема на свързване и основни електрически показатели на интегралната схема А210К производство на ГДР
Разходомер с магнитотранзистор
Реактансни номограми
Реверсивно управление на скоростта на сериен постояннотоков двигател с две управляващи намотки
Регенеративно устройство за компенсиране на саморазряда на акумулатора
Регенериране на литиеви батерии
Регистратор на време
Регулатор за електрически поялник
Регулатор за плавно изменение на силата на осветление
Регулатор на бормашината
Регулатор на мощност за електрически поялник
Регулатор на мощност със симистор
Регулатор на ниво на течност
Регулатор на обороти за бормашина (ръчна дрелка) с тиристор
Регулатор на оборотите
Регулатор на силата на осветлението
Регулатор на скоростта на въртене
Регулиране на оборотите на постояннотокови електродвигатели
Регулиране на температурата с ИС 555 и симистор
Регулиране на яркостта на цифрови индикатори
Регулиране степента на светене на луминисцентни лампи
Регулируем генератор на ток
Регулируем захранващ блок
Регулируем импулсен генератор
Регулируем стабилизатор
Регулируем стабилизатор
Регулируем стабилизатор на ток
Регулируем стабилизатор на ток
Регулируем стабилизатор на ток
Регулируем стабилизатор на ток
Регулируем стабилизатор от 2 до 30 V
Регулируем стабилизатор. 
Регулируем стабилизиран токоизправител 4 – 20 V/2 А
Регулируема електронна защита
Регулируеми захранващи блокове
Регулируеми източници на стабилно напрежение
Регулируеми стабилизатори
Регулируеми токоизправители с ИС МА7805
Регулируеми тонкоректори I част
Регулируеми тонкоректори II част
Резистори с променливо съпротивление - Кратко
Релаксационни схеми с таймер 555
Реле – регулатор
Реле – регулатор
Реле – регулатор за лек автомобил
Реле – регулатор за лек автомобил
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време
Реле за време с голямо закъснение
Реле за време с ТТL – интегрални схеми
Реле за време с ТТL интегрални схеми
Реле за време с ТТL интегрални схеми. 
Реле за време със звукова и светлинна сигнализация
Реле за време със звукова индикация
Реле за време със стабилитрон
Реле регулатор
Рефлексни радиоприемници
Риболовни сигнализатори
Самоосцилиращи импулсни стабилизатори на постоянно напрежение с МАА501 и МАА723 (К1ЕН421)
Светещи гирлянди за елхата. 
Светлинен ефект
Светлинен ефект "Пулсиращи светлини". 
Светлинен ефект "Реверсираща се бягаща светлина"
Светлинен ефект „Бягаща светлина”
Светлинен ефект „Бягаща светлина”
Светлинен ефект „Бягаща светлина”
Светлинен ефект „Бягаща светлина”
Светлинен ефект „Трепкаща светлина със симистор”
Светлинен ефект за рекламен надпис
Светлинна стрелка
Светлинно шоу с автоматична смяна на програмите. 
Светлочувствителен тригер с 555
Светодиод за всякакви напрежения
Светодиоден индикатор на мощността
Светодиоден индикатор с ИС А277D
Светодиоден нивоиндикатор
Светодиоден оборотомер
Светодиоден пробник
Светодиоден указател
Светодиодни индикатори
Светодиодни нивоиндикатори
Светодиодни цифрови индикатори (общи сведения)
Светулки за чанти
Свирка на дизелов локомотив
Свръхширокодиапазонен импулсен генератор
Свързване на интегрален регулатор към генератор Г 221
СЕЗАМ” отвори се (врата на помещение с инфрачервени лъчи)
Сензорен електрически ключ с 555, 7400, 7490
Сензорен звънец
Сензорен звънец
Сензорен ключ
Сензорен мелодичен звънец
Сензорни устройства с плавно изменение на регулируемия параметър
Сигнали сТТL - ниво с двойна и четворна мрежова честота. 
Сигнализатор за вода
Сигнализатор за ниво на течности
Сигнализатор за ниво на течности. 
Сигнализатор за нивото на течности
Сигнализатор за прекъсната верига
Сигнализатор за разреден и презареден акумулатор
Сигнализатор за смяна на предавките
Сигнализатор на заряден ток
Сигнализатор на ниво на вода в съд
Сигнализатор на нивото на спирачната течност
Сигнализатори за неизключен електрически уред
Сигналоподавач с нестандартно захранване
Сигналотърсач
Сигурност на автомобилното радио
Сименсметър
Симетричен Hi-Fi нискочестотен усилвател на мощност
Симетричен захранващ източник
Симетрично напрежение от батерия
Симисторен променливотоков регулатор на напрежение
Симисторен светлинен регулатор
Симулатор на ЕКГ сигнал
Синусоидален генератор 10 Hz - 100 kHz
Синусоидален генератор с тригер на Шмит
Синусоидален генератор управляван с напрежение. 
Синхронен терморегулатор
Синхронен тиристорен ключ
Синхронно управление на електронагреватели
Сирена в два варианта
Сирена със SN7404N
Система за амбиофонично озвучаване
Скоростомер за велосипед
Следящ аналогово - цифров преобразувател
Следящо устройство за телескоп
Следящо устройство с тиристори
Слухов апарат
СМ650 - Български 8 - разреден едночипов микрокомпютър
Смущения на радиоприемането в автомобила
Снимки на електронни компоненти в различни "житейски" ситуации
Снимки на фигурки (изработени от електрически разноцветни кабели) в различни "житейски" ситуации
Спектроанализатор с тонкоректор
Спидометър за велосипед
Списък на интегрални нискочестотни усилватели, публикувани в списание „Млад Конструктор” от 1979 г досега 
Справочни данни за Феромагнитни материали – Ш – образни магнитопроводи
СРЕДНОМОЩЕН УСИЛВАТЕЛ По материали на сп. „Еlektor”
СРЕДНОМОЩЕН УСИЛВАТЕЛ По материали на сп. „Еlektor”- продължение 1
Стабилизатор +5 V/1А (-5 V/1А)
Стабилизатор за +/- 15 V0,2 А
Стабилизатор за двуполярно напрежение в обхвата +/-2 - +/- 17 V
Стабилизатор за електродвигател
Стабилизатор за променлив ток
Стабилизатор на двуполярно напрежение +/-15 V/0,2 А
Стабилизатор на напрежение
Стабилизатор на напрежение 3 – 24 V/ 1А
Стабилизатор на напрежение 5 V/4 А
Стабилизатор на напрежение 5V/5А с намалена мощност върху регулиращият елемент и подобрен КПД
Стабилизатор на напрежение без платка
Стабилизатор на напрежение с подобрени качествени показатели
Стабилизатор на напрежение с регулиране на тока. 
Стабилизатор на напрежение със защита от късо съединение
Стабилизатор на ниски напрежения около 1,5 V
Стабилизатор на оборотите на маломощни електродвигатели
Стабилизатор на оборотите на микроелектродвигател
Стабилизатор на оборотите на постояннотоков електродвигател
Стабилизатор на постоянно напрежение с МАА723  2-24V/1А
Стабилизатор на ток
Стабилизатор на ток
Стабилизатор на ток
Стабилизатор на ток
Стабилизатор с висок коефициент на стабилизация
Стабилизатор с токова защита
Стабилизатори на напрежение
Стабилизатори на напрежение в интегрално изпълнение 1РН01А,1РН01Б
Стабилизатори на ток със 78/79ХХ
Стабилизатори с МАА723
Стабилизатори с последователна защита по напрежение. 
Стабилизиран източник на постоянен ток за измерване характеристиките на светодиоди и лазерни диоди
Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение
Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение. 
Стабилизиран токоизправител
Стабилизиран токоизправител 10 до 350 V
Стабилизиран токоизправител 2-45 V/1,5 А
Стабилизиран токоизправител 9V/250 mА
Стабилизиран токоизправител без ценеров диод
Стабилизиран токоизправител за 9V/30 mА. 
Стабилизиран токоизправител за уокмен
Стабилизиран токоизправител с L146
Стабилизиран токоизправител с изходно напрежение 13,8 V, номинален изходен ток 10 А и пиков - 15 А
Стабилизиран токоизправител с тиристорна защита
Стабилизиран токоизправител със защита от късо съединение
Стабилизиран токоизправител. 
Стабилизиран токоизправител. 
Стабилизиране режима на работа на измервателни фотодиодни оптрони
Стабилизирани токоизправители с МАА723 - 0...40V/1А
Стабилитрон за ниски напрежения
Стаен термометър със светодиодна скала
Стаен терморегулатор
Стаен терморегулатор
Стенд за проверка на реле – регулатори
Стерео – усилвател с транзистори КD 503
Стереосистема с общ НЧ - високоговорител
Стереоусилвател 2 х 100 W с токова защита поFunkamateur
Стереоусилвател 2 х 12 W
Стереоусилвател 2 х 12 W
Стереоусилвател за слушалки
Стереоусилвател на мощност 2 х 4 W
Стопяеми предпазители - Кратко
Стробоскоп
Стробоскоп (за настройка на запалването)
Стробоскоп за захранване от акумулатор или мрежа ~220 V
Стробоскоп и оборотомер за определяне на динамичния ъгъл на предварение на запалването
Схема Дарлингтон - кратко
Схема за захранване на ЕPRОМ 2704 и 2708
Схема за удвояване на честотата на цифров сигнал
Схема за управление на стъпков двигател
Схема на зарядно устройство за 2,4 V/ 14 Аh
Схема на часовник – реле за фотографски цели
Схема за задаване на съпротивления, пропорционални на температурата
Схеми за регулиране на температури с интегралната схема А301D
Схеми на генератори за изучаване на телеграфната азбука
Схеми с фототранзисторни оптрони
Схеми, разширяващи възможностите на интегралните стабилизатори на напрежение от серията 78** и 79**
Съветски оптрони 1981г.
Съгласуване на оптрони с цифрови интегрални схеми
Съгласуване на ТТL - с CМОS - интегрални схеми
Съгласуващ усилвател за контролери тип „Soundblaster” за персонални компютри
Тaймер 555 с променлив коефициент на запълване на изходния сигнал
Тeмпературата на мрежовия трансформатор
Тeрмореле и термометър с транзисторен датчик
Тeстер за полеви транзистори
Тeстер за полеви транзистори
Таблица за децибели
Таймери с малка консумация
Тайната на изобретението. Кристализация на идеята.
Телефон с високоговорител
Телефонен адаптер
Телефонен усилвател
Телефонен фотозвънец
Теморегулатор за управление на пелтие – модул
Терменвокс
Термичен контрол на крайните транзистори
Термо – и фотореле с 1РН723
Термоиндикатор. 
Термометър с полупроводников датчик
Терморегулатор
Терморегулатор
Терморегулатор в два варианта
Терморегулатор за лабораторен ферментор
Терморегулатор за медицински цели
Терморегулатор с една ИСх и тиристор
Терморегулатор със симетричен тиристор
Терморегулатор. 
Терморегулатор-термоключ
Термореле
Термостабилен НЧ усилвател 100 W
Термостат за домашната оранжерия
Термостат за инкубатор
Термостат за инкубатор
Термостат за инкубатор с малка инертност
Термостат за инкубатор с датчик еднопреходен транзистор
Термостатиран кварцов генератор
Теснолентов усилвател с паралелен Т - филтър
Тестер за CМОS ИС
Тестер за NiCd акумулаторни батерии
Тестер за акумулаторни батерии
Тестер за диоди
Тестер за диоди
Тестер за диоди и транзистори
Тестер за еднакви транзистори
Тестер за еднопреходни транзистори
Тестер за еднопреходни транзистори
Тестер за индуктивности
Тестер за кондензатори
Тестер за операционни усилватели
Тестер за операционни усилватели, транзистори и диоди
Тестер за резистори
Тестер за транзистори
Тестер за транзистори
Тестер за транзистори
Тестер за транзистори
Тестер за транзистори
Тестер за транзистори с дисплей
Тестер за ценерови диоди
Тестер за ценерови диоди
Техника за повърхностен монтаж за любители
Технически данни за стабилизатор МАА550 за 31-35 V
Технически данни, аналози и схеми на приложение на Интегралната схема ТBА810
Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 1)
Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 2)
Тиристорен заряден блок
Тиристорен регулатор
Тиристорен регулатор
Тиристорен регулатор за бормашина
Тиристорен регулатор за бормашина – продължение
Тиристорен регулатор на мощност с ИС CD4011
Тиристорен регулатор на мощност с реле за време
Тиристорен регулатор на мощност. 
Тиристорен регулатор на обороти, мощност и яркост на светене
Тиристорен регулатор на оборотите
Тиристорен регулатор. 
Тиристорен стабилизатор на постоянно напрежение
Тиристорен терморегулатор
Тиристорен терморегулатор
Тиристорен фотоключ
Тиристорни крайни стъпала за цветомузикални устройства
Тиристорни релета за време
Тиристорно запалване за автомобилен двигател
Тиристорно реле за време. 
Тиристорно устройство за светлинна сигнализация
Токозахранваща система за служебна връзка в цифрови линейни трактове
Токозахранващо устройство +/-5 V/45 mА
Токозахранващо устройство с голям обхват на стабилизация по ток и напрежение
Токоизправител за симетрично напрежение
Токоизправители
Токоизточник на симетрично двуполярно напрежение
Тонкомпенсиран регулатор на усилването
Тонкоректор
Тонкоректор
Тонкоректор
Тонкоректор
Точен цифров капацитетметър
Транзистор като товарно съпротивление
Транзисторен еквивалент на динистор
Транзисторен импулсен стабилизатор на напрежение + 5 V
Транзисторен металотърсач
Транзисторен стабилизатор за преносима апаратура захранван от акумулатори. 
Транзисторен характериограф
Транзистормер без стрелкова система
Транзисторни аналози на тиристорите и триаците
Транзисторно” звучене или динамични изкривявания
Транзисторът в ключов режим
Трансфертер (преобразувател) 12 – 220 V/90W
Трансформаторът в импулсното мрежово захранване
Тренажор за изучаване на кода на Морз
Три схеми на преобразуватели на напрежение
Три схеми с ИСх SN7400N
Три схеми със светодиоди
Триканален тонкоректор
Триканална цветомузика
Трилентово озвучително тяло за висококачествено възпроизвеждане 6В832
Трилентово озвучително тяло от Hi-Fi клас тип ОТГ1-03
Трилентово озвучително тяло от Hi-Fi клас тип ОТМ1-11
Трифазен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа
Търкаляща се аларма (рубрика „Забавна техника”)
Удвоител на постоянно напрежение
Указател за измерване на учебно време. 
Ултразвуков генератор
Ултразвуков генератор против комари
Ултразвукова свирка (за кучета)
Ултразвукова свирка за кучета
Ултранискочестотен автогенератор
Умножители на напрежение
УНИВЕРСАЛЕН Hi – Fi УСИЛВАТЕЛ 2 х 50 W
Универсален генератор на линейно изменящо се напрежение
Универсален генератор на правоъгълни импулси
Универсален измервателен прибор
Универсален логически пробник
Универсален оборотомер за автомобили
Универсален пробник
Универсален характериограф
Универсална светодиодна индикация на напрежение
Управление на модел, избягващ светлината
Управление на симистори с оптрони
Управление на четирифазов стъпков електродвигател
Управляван с напрежение генератор
Уред за измерване на h21Е на биполярни транзистори
Уред за измерване на индуктивности. 
Уред за определяне на началото и края на намотки. 
Уред за откриване на къси съединения в бобини
Уред за подбор на еднакви диоди
Уред за полуавтоматично поддържане на акумулатора при продължителен престой
Уред за проверка на годността на тиристори
Уред за проверка на тиристори
УСИЛВАТЕЛ 40 W
Усилвател за автокасетофон
УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ С ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА А2030А - продължение
УСИЛВАТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ
Усилвател реализиран с ИС МDА2020. 
Усилвател с електронно управление
Усилвател с мощност 150 W
Усилвател с ниско захранващо напрежение
УСИЛВАТЕЛИ НА МОЩНОСТ С ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА А2030
УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА
УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА 2 х 20 W
Усилен” стабилизатор на напрежение
Устройство за „светлинна мозайка”
Устройство за автоматична смяна на диапозитиви
Устройство за автоматично включване чрез акустичен сигнал
Устройство за автоматично зареждане на автомобилни акумулатори
Устройство за автоматично плавно включване и изключване на осветлението
Устройство за биологична обратна връзка
Устройство за дозареждане и компенсиране на саморазряда
Устройство за дозареждане и компенсиране на саморазряда
Устройство за електроискроискрово посребряване. 
Устройство за захранване и задействане на мелодичен звънец
Устройство за защита от презареждане на кадмиево – никелови акумулатори
Устройство за измерване на h21Е в микрорежим
Устройство за имитиране на краткотрайни прекъсвания на напрежението от мрежата
Устройство за контрол и сигнализация
Устройство за откриване на акупунктурни точки
Устройство за откриване на движещи се метални предмети
Устройство за периодично включване на променливотоков товар
Устройство за повишаване на напрежението
Устройство за подбор на транзистори – термодатчици
Устройство за поддържане на влажността на въздуха
Устройство за превключване на пет термодатчика към общ термометър
Устройство за проверка на автомобилни предпазители
Устройство за проверяване на електрически вериги
Устройство за самоизключване на захранването
Устройство за светлинни ефекти
Устройство за светлинни ефекти
Устройство за стробоскопичен ефект
Устройство за телеуправление
Устройство за управление на процеса на охлаждане на течности
Устройство за цветомузика със светоизлъчващи диоди
Устроство за генериране на еднократен импулс чрез бутон с една контактна система
Усъвършенстван мултивибратор
Усъвършенстван стабилизатор (78хх + мощен транзистор)
Усъвършенстване на цифрова цветомузикална приставка
Усъвършенствано зарядно устройство за акумулатор
Ферорезонансен стабилизатор с компенсационен кондензатор
Физиорегулатор на усилването
Филтри срещу радиосмущения
Филтър за намаляване на пулсациите. 
Формировател на къси импулси
Формировател на мощни импулси
Фотографско реле за време
Фотоелектронно стрелбище
Фотоключ
Фотоключ
Фотоключ
Фотолабораторно реле за време
Фотореле
Фотореле в няколко варианта
Фотореле в няколко варианта
Фотореле с мощен транзистор 2N3055 като фотодатчик
Фоторелета
Фототелефон
Функционален сигнал-генератор с интегрална схема 8038
Холотрони (Преобразуватели на Хол) - Кратко
Цветомузика за малките ученици
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикална приставка
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство
Цветомузикално устройство с генератор на случайни числа
Цветомузикално устройство с повишена динамика на светлина
Цифров програматор за температура
Цифров термометър
Цифров термометър с ИС СМ757
Цифров термометър с ИС СМ757
Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн.)
Цифров термометър с ИС СМ757 
Цифров термометър с ИС СМ757 (вариант до 127 С)
Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн. на публикуваното)
Цифров термометър. 
Цифров честотомер
Цифров честотомер
Цифрова индикаторна система с ИС С520
Цифрова цветомузикална приставка
Цифрови оптронни интегрални схеми и приложението им
Цифрово-аналогови преобразуватели HDАC51400, HDАC10181, HDАC10180, HDАC7545А, HDАC7543А - Справочник (Експрес информация)
Чакащ мултивибратор с ИСх 555
Чакащи мултивибратори
Часовник за експонация
Часовников генератор
Честотни филтри за озвучителни тела, двулентови и трилентови филтри - Справочник
Честотно модулиран УКВ генератор
Честотомер – капацитетмер
Честотомер с ИС 7400
Честотомер със светодиод
Четири практически схеми с оптрони
Четириобхватен капацитетмер
Четириобхватен мостов честотомер
Шестнадесетканален комутатор за аналогови сигнали. 
ШИМ – МОСТОВ УСИЛВАТЕЛ
Широколентов миливолтметър
Широколентов мощен операционен усилвател
Широчинно – импулсен регулатор за управление на електродвигател
Шифрова електронна брава
Шумопотискаща система DОLBY B
Я ми кажи ... всъщност може ли да се видят електроните?
Я ми кажи ... каква всъщност е разликата между една тиристорна и една микропроцесорна или както някои я наричат „компютърна” светкавица?
Я ми кажи ... какво всъщност представлява мълнията?
Я ми кажи ... Какво представлява трифазният ток?
Я ми кажи ... по какъв начин може да разговаряме с теб под водата?
Я ми кажи ... що за уред е електронният микроскоп?
Я ми кажи ... що за уред е томографът?
Я ми кажи как се създава студът в хладилника
Я ми кажи какво прави всъщност трансформаторът?
Я ми кажи, ... „черната” кутия на самолета наистина ли е черна?
Я ми кажи, ... къде мога да патентовам едно мое изобретение?
Я ми кажи, ... не трябва ли да си промениш малко тока на покой на твоя усилвател?
Я ми кажи, да не си бърникал нещо в моя изправител?
Я ми кажи, защо в данните на нискочестотните усилватели има един параметър „входно съпротивление”?
Я ми кажи, знаеш ли най – новият касетофонен трик
Я ми кажи, как действа всъщност едно дистанционно управление?
Я ми кажи, какво е особенното на нощния електрически ток?
Я ми кажи, освен с часовник, времето не може ли да се измерва и по друг начин?
Я ми кажи,... всъщност какво им е по – доброто на лазерните грамофонни плочи или както ги наричат компактдискове?
Я ми кажи,... вярно ли е, че токът се нуждае винаги от два полюса? Реле за време с ТТL интегрални схеми
Я ми кажи,... защо пред данните за високоговорителите се пише импеданс, а не съпротивление?
Я ми кажи,... как всъщност функционира един филтър?
Я ми кажи,... какво представлява един ключов транзистор?
Я ми кажи,... чете ли в списание „Млад Конструктор” за регулатора на осветлението?
Я ми кажи,... що за елемент е силицият?
Я ми кажи,как всъщност се запалва бензинът в двигателя на автомобила?
Я ми кажи... всъщност какво е особеното на високочестотните проводници?
Я ми кажи... да не би полевите транзистори да се произвеждат на село?
Я ми кажи... защо например като се движа с моя велосипед с различна скорост светлината на фара ми става ту по – силна ту по – слаба? 
Я ми кажи ,... написаното 4 Оm или 8 Оm на един високоговорител представлява ли неговото съпротивление?
Я ми кажизащо при включването на луминисцентното осветление лампата примигва няколко пъти?